Berika Ditt ordförråd!

Vid korrespondens med varje hemsideredaktör gäller det att hålla i minnet att man sannolikt talar till en bildad och nyanserad person. All slentrian i språkbruk och ordvändningar bör undvikas. På förekommen anledning, och för höjande av den litterära nivån inom E-postkommunikationen har vi beslutat anslå bifogade förteckning över svenska invektiv från Svenska Landsmålsarkivet:

 

Skällsord

Ursprung och betydelse

agnamärr Tjuvstrykerska; Rondeletius, Judas Redivivus. 1614.
alegast buse; Asteropherus, Tisbe. 1609.
asot frossare; Dahlin, Främmande ord... 1871.
avskrapsfnas avskum; Kolmodin, Quinno-Spegel... 1732-50.
ballio usling; Dahlin, Främmande ord... 1871.
basse tölp; Strindberg, Folkungasagan. 1899.
bickjuvalp snorvalp; Stiernhielm, Wäst-Götha laghbook. 1663.
blinning blindstyre; Dahlin, Asteropherus. 1733-44.
blänkare skrytmåns; Thorild, Samlade Skrifter. 1831
bolare horbock; Comenius, Vpläste gyllene tungomål... 1640.
bolk fyllkaja; Wieselgren, Neli Svecani. Lund 1946.
bondbumsa grov kvinna; Dalin, Argus 1734:10.
bondepickelhäring bondpajas; Hiärne, Rosimunda. 1665.
brackefnes byxfisare; Rondeletius, Judas Redivivus. 1614.
bramarbas skrävlare; Dalin, Främmande ord... 1871.
braskare frossare; Black, Om then christeliga... Rostock 1599.
bratare skrytmåns; L. Petri, Svensk Krönika. 1559.
bucco dumhuvud; Dalin, Främmende ord... 1871.
burker en som tar livet av människor för att sälja kropparna till någon anatom; Dalin,
bälghund drulle; Gyllenborg, Swenska sprätthöken. 1737
böstare bråkmakare; Almquist, Det går an. 1839.
bösvikt skurk; Stockholms Stads Tämkeböcker 1578-83. 1945.
cockney morsgris; Dalin, främmende ord... 1871.
croquant slyngel; Dalin, främmende ord... 1871.
dottorello viktigpetter; Dalin, Främmande ord... 1871.
dravelsman usling; Konung Erik XIV:s krönika. 1847.
drög tölp; Brasck, Acta et martyria... Linköping 1648
dröpsik drummel; Schonaeus, Vitulus. Uppsala 1877.
dygdepladdrare sedlighetsapostel; Dalin, Främmande ord... 1871.
dåse lathund; Destouches, Den högfärdige. 1818.
edebuker svärjare; Rudbeckius, Välsignat Konunga Regemente... Uppsala 1614-20.
enfälling dumbom; Dalin, Argus 1733 nr 41.
etterkvesa surpuppa; Wetterbergh, Penningar och arbete. Norrköping 1847.
etternos trätgirig kvinna, Magnus, Svea och Götha Crönika. 1620.
fittmickel enfaldig karl, Rietz, Svenskt Dialekt-lexikon 1862-67.
fjoll dåre, Kolmodin, Quinno-Spegel... 1732-50.
fleper mes, Swedberg, Cathechismi gudliga öfning, Skara 1709.
flinfitta allmänt kvinnligt invektiv, Rietz, Svenskt Dialektlexikon, 1862-67.
flottsäck allmänt invektiv, De creatione mundi, 1864.
flunsa fläskmaja, fet kvinna, Lind, Orda-Bok, 1749.
flåker vettvilling, Biblia... Uppsala 1541.
fnusker dåre, Schonaeus, Vitulus, Uppsala 1877.
fossvantsare trotsare, Reincke Fosz... 1621.
fyllemärr fyllesvin, Asteropherus, Tisbe, 1609.
fyllstut fyllbult, Asteropherus, Tisbe, 1609.
galgristare bandit, Wieselgren, Neli Suecani, Lund 1946.
gallfåne jubelidiot, Melander, Skonerten Sjöfogeln, 1890.
gante narr, Svart, Gustaf I:s krönika, 1870.
garp bråkstake, Consistorii academici Aboensis... Helsingfors 1884-1914.
gasper glop, Sahlstedt, Svensk ordbok... 1773.
gast sälle, Asteropherus, Tisbe, 1609.
gatunaska hora, Svenska Akademins Ordbok 18: N 115, Lund 1949.
glafser pratmakare, Serenius, Dictionarium... Hamburg 1734.
glappe pratmakare, Ihre, Glossarium... Uppsala 1769.
glasper pratmakare, Comenius, Vpläste gyllene tungomål... 1640.
glödehök översittare, Brasck, Filius prodigus, Linköping 1645.
glöt sölkorv, Schonaeus, Vitulus, Uppsala 1877.
greplisa allmänt öknamn, Herdin, Uppsala... Uppsala 1926.
grottspråkare skrävlare, Chronander, Bele-snack. +bo 1649.
gök glop, pojkvasker, Bark, Bref till Olof Hermelin, 1914-15.
gös skurk, Kolmodin, Qvinno-Spegel... 1732-50.
halunk buse, Frank Heller, Viskningar vid camemberten, 1930.
hampus tölp, Lucidor, Helicons blomster... 1688.
hansvurst narr, Polyfem I, 1809.
haspa sladderkäring, Noreen, Valda stycken... 1921.
hiske skojarpack, Rietz, Svenskt dialekt-lexikon... 1862-67.
hortuta sköka, Vestgöta lagen, 1827.
hovskransa sladdertacka, Aegidus, Thet quinnlighe könetz... 1638.
hundsfott fähund, Almquist, Det går an, 1838
hutlare klåpare, Fischer, Huus tafla... 1618.
hyde pack, Rietz, Svenskt dialekt-lexikon, 1862-67.
jungfrupilt sprätthök, Dalin, Främmande ord... 1871.
kabalmakare intrigmakare, Heinrich, Svenskt och tyskt... Kristianstad 1814.
klaffare baktalare, Nicander, Vitterhetsarbeten, Uppsala 1874.
klem mes, Kolmodin, Qvinno-Spegel... 1732-50.
klemmedalk krake, Brask, Comaedia... Linköping 1650.
klittare gnällpedant, Dalin, Argus 2, 1754.
klutare odugling, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
knävel grobian, Hellquist, Om namn och titlar... 1918.
kofot stackare, Bergius, Nordiska Historien... 1753.
krodanskalk ondsint person, Olaus Petri, Svensk Krönika... 1860.
kryckel odåga, Dalin, Vitterhetsarbeten... 1757
krympa våp, Holmström, Vitterhetsarbeten. Uppsala 1863.
kräkla gnällmaja, Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, del 12. 1889.
kucklare bedragare, Kyrkohistorisk årsskrift. Uppsala 1909.
kujon mes, odugling, Dalin, Främmande ord... 1871.
kukuvall hanrej (man med otrogen hustru), Schultz, Svensk Ordbok. Handskrift från
kvant skälm, Reyncke Fosz... 1621.
kåkhora dömd sköka, Stockholms Stads Tänkeböcker 1578-83. 1945.
kältring lymmel, Bondeson, Allmogeberättelser, Uppsala 1884.
käringefassi skvallertacka, Herdin, Uppsala... 1926.
lappare odåga, Heims kringla I. 1697.
latbuk lätting, Bergman, Drömmen... 1904.
leska led person, Lind, Orda-Bok... 1749.
lobasker dumbom, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
lortlarpa snuskig kvinna, Djurklou, Sagor och äfventyr...
lorva osnygg kvinna, Grubb, Penu proverbiale, Linköping 1665
lurjus tölp, Frank Heller, Viskningar vid camemberten, 1930.
lutepåse fåne, Fischer, Huus????
låpa fåne, Törnewall, Dygdz och odygdz spegel... 1694
löddare slusk, Spegel, Guds werk och hwila. 1685.
madaska grov kvinna, Nordisk Familjebok, 2:a uppl. 1912.
madusa grov kvinna, Bellan, Samlade Skrifter del 3. 1861.
marod kanalje, Bellman, Skrifter, 1792.
mashund snåljåp, Laurentii, Nyåhrspredikan... Uppsala 1618.
meker ynkrygg, Lind, Orda-Bok, 1749.
mjugglöpare förrädare, QuÚtant, Hofslagaren, 1786.
mjuggroffare förskingrare, Lind, Orda-Bok, 1749.
mjåser tölp, Lind, Orda-Bok, 1749.
munkräppla pratmakare, L. Petri, Jesu Sirach, 1561.
nidska snål kvinna, Svenska akademins Ordbok vol. 18 N 542, Lund 1949.
näspärla fräck karl, Gyllenborg, Svenska sprätthöken, 1737.
ovetting tölp, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
padd drulle, Rondeletius, Judas Redivivus, 1871.
paltasdräng allmänt invektiv, +bo Consistorii Academici Aboensis, Helsingfors 1894-1914.
paskvillant nidskrivare, Westring, Svenska Lafvarnas Färghistoria, 1805-09.
pes busunge, AldÚn, Hemma och i Uppsala, 1927.
pettimeter sprätt, Berger, Gulaschbaronerna, 1916.
pigsnok bond-Don-Juan, Cupidinis och Veneris, Uppsala 1669.
piparsärk allmänt invektiv, Bidrag till Helsingfors Stads Historia 1, Helsingfors 1905.
pjalt kräk, Lagerkvist, Teatern, 1905.
pjask ynkrygg, Lundegård, Victoria Benedictsson, 1908.
plompare drummel, Lyckosandr, Experimenta nobilis, 1623.
pluddrare pratmakare, Laurelius, Speculum religionis, Västerås 1655.
plumper tölp, Lind, Orda-Bok, 1749.
plumphuggare grobian, Beaumarchais, Den tokroliga dagen, 1785.
prackare odåga, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
pracksyl skojare, Bellman, samlade Skrifter vol. 4, 1861.
pugga sköka, Ohlmarks, Island diktning, 1957.
puggmamma kopplerska, Saxon, På besök hos de anspråkslöse, 1921.
pycka fnasker, Wieselgren, Neli svecani. Lund 1946.
pyttluns allmänt invektiv, Langenfeldt, Officersjargong, Uppsala 1947.
raggfas buse, Kolmodin, Quinno-Spegel, 1732-50.
ribalder odåga, Ihre, Glossarium, Uppsala 1769.
rumorare bråkmakare, Aegidus, Theh qwinlighe könets... 1638
skabbhals allmänt invektiv, Moliere, Den giruge, 1731.
skamgäst smädare, Handlingar rörande Skandinaviens historia, 1848.
skinnbracka kälkborgare, Herdin, Uppsala... Uppsala 1926.
skriftplundrare plagiator, Dalin, Främmande ord..., 1871.
sladderhane pratmakare, Dalin, Främmande ord ... 1871.
slamsäck lortpåse, Asteropherus, Thisbe, 1609.
slask slödder, L. Petri, Jobs Book... 1563.
slember usling, Söderwall, Medeltidsspråket... Lund 1884-1918.
slobak dum karl, Thesleff, Stockholms förbrytarspråk, 1912.
sloker slyngel, Gyllenborg, Swenska Sprätthöken, 1737
slunker dagdrivare, Chronander, Surge eller flijt... +bo 1647.
slunt lätting, Sylvius, The Swenskes ... 1678.
smulgråt snåljåp, Dalin, Argus 1734 nr 6.
smädetroll baktalare, Kolmodin, Quinno-Spegel... 1732-50.
snorslev allmänt öknamn, Messenius, Disa... 1611.
snortut allmänt öknamn, Brask, Een Comoedia... Linköping 1645.
snushane glop, Gyllenborg, Swenska Sprätthöken, 1737.
snyffel uppnosig pojke, Peringskiöld, Vilkina Saga... 1715.
snäva argbigga, Kolmodin, Quinno-Spegel... 1732-50.
spetsbuk bedragare, Reyncke Fosz... 1621.
stockbängel bödelsdräng, Konung Erik XIVs krönika, 1847.
storsnorkare översittare, Dalin, Argus 1744 nr 12.
strap övermodig man, Dalin, Främmende ord... 1871.
stubbfot allmänt invektiv, Herdin, Uppsala... Uppsala 1926.
survel drullputte, Ahlgren, Från indelningsverket... 1913.
suttlare fuskare, Magnus, Crönika... 1620.
svekläggare bedragare, Rydeberg, Romerska sägner... 1874.
syltakona månglerska, Hildebrand, SverigesMedeltid. 1894.
säck liderlig kvinna, Asteropherus, Tisbe, 1609.
talglymmel otrevlig fetknopp, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
trappedragare bakdantare, L. Petri, Íffuer historien... 1573.
travarlapp pojkvasker, Bellman, Fredmans Epistlar, 1790.
treling usling, Een lustigh comedia om Doctor Simon, 1865.
truls tölp, Dalin, Främmande ord... 1871.
tråkeka efterhängsen person, Asteropherus, Tisbe, 1609.
tåffsa fjolla, ModÚe, Fru Rangsiuk, 1741.
vispefjolla toka, Boileau, Poetiske Bref, 1722.
värtaska sköka, Langenfelt, Officersjargong... Uppsala 1947.
väsling stackare, Een lustigh comedia om Doctor Simon, 1865.
örontasslare skvallrare, angivare, dalin, främmande ord... 1871.
alaknöjs skinntorr stackare; Finland: Nyland
ampernos ond kvinna; Södermanland
arapa dåre; Västerbotten
argbyla vresig kvinna; Uppland
argsibba elak kvinna; Södermanland
arsviska lismare; Ístergötland
asekar slöfock; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
baff galning; Skåne
bakbitare förtalare; Småland
balder horbock; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
ballerkäring skvallrerska; Ístergötland
ballharpa sladderkäring; Småland
ballra pladdrerska; Halland
baluna tjock kvinna; Skåne
bethake ovettig människa; Småland
betbacke snäsig man; Småland
betnäbba argsint kvinna; Småland
bigger lättretad pojke; Uppland
bilare fåne; Gotland, Fårö
bladd lymmel; Skåne
blaffa lunsig kvinna; Närke
blake pratmakare; Dalarna
blarra lösmynt kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
blurrer storpratare; Småland
blärulk uppblåst hycklare; Skåne
bobbe tölp; Skåne
bondgaffel storskrävlare; Blekinge
bondtamp drummel; hela Sverige
borika fyllhund; Västergötland
boss fjanter; Skåne
bräkbyx skrymtare; Södermanland
bugälling tjockis; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
buktrissa fet kvinna; Småland
byssing dum karl; Halland
bålnöt drummel; Västergötland
bäll drummel; Skåne
bölhuvud tjurskalle; Skåne
dabb drulle; Skåne
dabbenosa kvinnlig snorvalp; Skåne
dasker slöfock; Småland
dragspik snattare; Södermanland
drankoxe klumpig karl; Södermanland
drevnöt lätting; Hälsingland, Närke
drit strunt; Värmland
drodd slöfock; Skåne
druda liderlig kvinna; Skåne
drufser latmaks; Kalmar län
drulskalle dumhuvud; Ístergötland
drunt tölp; Södermanland
druntakod bortkommen man; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
druska slö kvinna; Ístergötland
dymling dumbom; Finland, öarna i östra Kvarken
dyngorm snuskhummer; Närke
dödolger allmänt öknamn; Hälsingland
döling dumbom; Västerbotten
dörta obehaglig kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
etterkorv retlig man; Västerbotten
etterkula argsint människa; Västergötland, Södermanland
etterpese argsint pojkvasker; Västergötland
fasakus buse; Finland, Ísterbotten
fela toka; Västergötland
fessle-tut skvallerbytta; Skåne
fetpölsa tjock kvinna; Ístergötland
fibbekar fumlig person; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
fjask våp; Västerbotten, Hälsingland, Medelpad
fjegge tasker; Finland, Nyland
fjuster pjunkig människa; Västerbotten
fjätte drummel; Västergötland
fjöle tönt, dumbom; Skåne
fjös stolle; Skåne
flana slafsig kvinna; Hälsingland
flase oborstad, vulgär; Skåne
fleptut spefågel; Värmland
flintrissa allmänt kvinnligt invektiv; Skåne
fornöt drummel; Ístergötland
fotsa liderlig kvinna; Ístergötland
fubbick okunnig man; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
fulfasse ful människa; Småland
galenratta yrhätta; Skåne
gaspus fjant; Södermanland
glana våp; Halland
glotjitta nyfiken kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
glopa ovettig kvinna; Småland
gluhund begabbare; Västergötland
glynting pojkslyngel; Gotland
glåphuggare oförskämd person; Södermanland
gnadd gnatig man; Halland
gnulort gnällig man; Värmland
gnuver snåljåp; Västmanland, Södermanland, Kalmar län
grillkotte tokdåre; Dalarna
gryffel grov karl; Uppland
guckel våp; Hälsingland
gårpåse allmänt invektiv; Södermanland, Västmanland, Närke
habbla elak käring; Södermanland
hamsa slarvigt fruntimmer; Skåne - Närke
harbracka mes; Västerbotten
hulker opålitlig människa; Småland
häbba tafatt kvinna; Skåne
hänglås våp; Hälsingland
jåma tafatt kvinna; Gästrikland
kangla vräkling; Finland, Ísterbotten
kankelpåse sölkorv; Skåne
kanklare slöfock; Skåne
karniffel buse; Kalmar län
kitta allmänt kvinnligt invektiv; Skåne
klabba klumpedunsa; Blekinge
klabb2sock klåpare; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
kladdröv klumpig person; Skåne
klantring skojare; Skåne
klater odugling; Íland
klydderöv tafatt person; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
knagge-bagge enveten person; Småland
knape kaxe; Småland
knav stackare, ynker; Närke
knippel skälm; Skåne, Halland, Blekinge
knispa snål kvinna; Halland
knispare horfux; Småland
knåper slöfock; Närke, Värmland, Medelpad
kofsa liderlig kvinna; Uppland
kopphane översittare; Skåne
krabbsaltare odugling; Ístergötland, Småland
krallare stackare; Ístergötland
kreta tjatmoster; Småland
krettel ogin människa; Ístergötland
krofylling frossare; Skåne
krottlare fuskare; Småland
krumbagge vresig människa; Skåne
krusedulla prålig kvinna; Ístergötland
krushuvud besynnerlig människa; Svealand
kuckelmakare skojare; Västergötland
kvabba fet kvinna; Skåne
kånkelraja sölare; Skåne
kåsa halvgalen kvinna; Häslingland
laffsa snuskig kvinna; Närke
lapptaska skvallerbytta; Ístergötland
lase stackare; Ístergötland, Småland
lohuve dumbom; Närke
lommer klumpeduns; Västerbotten
lortlabba snaskig kvinna; Ístergötland
lortskopa dum flicka; Småland
lubber bondluns; Småland
lusklyvare girigbuk; Värmland
långruckel lång och oduglig människa; Hälsingland
lögnblacka storljugerska; Småland
madder sölare; Småland
maksa mycket fet kvinna; Skåne
muffel plump person; Ístergötland
mugga magert och fult fruntimmer; Svealand
måper surpuppa; Västmanland
nishund bakdantare; Mdedelpad
nästryne ovettig människa; Småland
ohampling oborstad människa; Ístergötland
ohäring dummer; Ístergötland
ormsaltare illparig människa; Jämtland
otering fuling; Södermanland, Västmanland
oxmickel lymmel; Svealand
pankare landstrykare; Småland
paska lortlolla; Västmanland
pasker slöfock; Svealand
passla pjoskig kvinna; Skåne
peleröv överdrivet petig person; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
pems fjäsker; Södermanland
pemsa tillgjord kvinna; Småland
pepla gnällmaja; Södermanland
perk krake; Värmland
pirk skinntorr fuling; Västerbotten
pissruska allmänt invektiv om kvinna; Ístergötland
pjalla slö kvinna; Skåne
pjallekar en som spiller kraft på onyttigheter; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
pjas stackare; Västerbotten
pjåk narr, tok; Ístergötland
pjåka våp; Småland
pladdertaska sladderska; Södra Norrland
plagg slyngel; Svealand, Götaland
plunter slösare; Småland
plös dryg person; Västergötland
präffel dum karl; Ístergötland
pulare horkarl; Södermanland
purka fetknopp; Ístergötland
påkhane övermodig människa; Skåne
påse våp; Halland, Skåne
rabba elak kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
rabbller pratmakare; Småland
radda pratmakerska; Småland
ragga snuskig kvinna; Småland
rallta skvallrerska; Södermanland
rammelgata skvallerbytta; Södermanland
rappskala allmänt kvinnligt invektiv; Skåne
raska egenkär kvinna; Småland
raspa liderlig kvinna; Skåne
rippa liderlig kvinna; Småland
risseko lös kvinna; Småland
rok vräkling; Västerbotten
rummelpotta galenpanna; Gotland
ruse skamlös människa; Småland
rännemaska sladderkäring; Skåne
rävkälke bedragare; Småland
rösslevessla örontasslare; Västergötland
rötstock lätting; Småland
safsa drönerska; Småland
safser drönare; Småland
sagga slöfock; Småland
sagger maklig karl; Småland
sarger gnatig person; Svealand, Götaland
sargsåg gnatig människa; Södermanland
saska sölig kvinna; Småland
sasker sölare; Småland
sassa dum pladdrerska; Bohuslän
sekelin slöfock; Småland
seker tråkmåns; Hälsingland
sekus gnatig människa; Hälsingland
sigg snöping, allmänt invektiv; Skåne
sippertippa tillgjord kvinna; Västerbotten
sjaffs våpig karl, mes; Blekinge
sjaffsa våp; Götaland
sjagga slö kvinna; Södra Skåne
sjaggare slöfock; Södra Skåne
sjampa lortlolla; Västergötland
sjana våp; Halland
sjase våp; Kalmar län
sjaska sölig kvinna; Halland
sjåva slö kvinna; Västergötland
sjäbba grälmoster; Västerbotten
skamhynda liderlig kvinna; Ístergötland
skamtacka liderlig kvinna; Ístergötland
skaver snåljåp; Småland
skitvase snuskpelle; Västmanland
skofta liderlig kvinna; Götaland
skopa dum flicka; Småland
skorva sluskig flicka; Svealand
skottkolv allmänt invektiv; Västerbotten
skrabba tönt; Götaland
skrabbe ynkrygg; Svealand, Götaland
skrull stackare; Hälsingland
skruver busunge; Södermanland
skrådocka utspökad kvinna; Värmland
skräva pratmakerska; Dalsland
skvabba fet och fläskig kvinna; Småland, Västergötland
skvattra pladderkäring; Finland
slaghök översittare; Ístergötland
slammerdöna högljudd kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
slammertaska pratmakerska; hela Sverige
slammertrut pratmakare; Blekinge
slamphank slarver; Hälsingland
slank horbock; Götaland
slappsvans hållningslös, feg man; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
slase slamsig karl; Dalarna
slaska orenlig kvinna; Dalarna
slimsa lättsinnig kvinna; Dalarna
slobasse allmänt invektiv; Halland
slommer rumlare; Västerbotten
slubba drulig kvinna; Småland, Västergötland
slubber drulle; Västergötland
slunta oduglig kvinna; Småland, Blekinge
slådda slarvmaja; södra Skåne
slåder odugling; Småland
slöde usling; Skåne
slöffseröv senfärdig karl; Skåne
slöja sköka; Halland
slör slarver, Skåne
slösse oblyg kvinna; Västergötland
smallra sladdrerska; Västergötland
smiter falsk människa; Svealand, Götaland
smyg illistig människa; Västergötland
snarpa ondsint kvinna; Småland
snarper ondsint karl; Småland
sniper vresig människa; Hälsingland
snipnos etterkvesa; Södermanland
snordalk snorkluns; Svealand
snokibb glop; Götaland
snuggbitare tallriksslickare; Ístergötland
snåltarpa mycket snål kvinna; Uppland
snäver drulle; Ístergötland
spader illistig person; Västerbotten
starre-babbe stirrare; Skåne
stickenbirra arg kvinna; Småland
stimkudd busunge; Hälsingland
styvbarding ogin person; Västergötland
sulla trög kvinna; Småland
sulle drönare; Småland
suska sölerska; Småland
suskelin sölare; Småland
såkel sölkorv; Västergötland
sölekack lortgris; Bohuslän, Halland
sörkel struntkarl; Ístergötland
tafse tölp; Götaland
tamp drummel; Götaland
tannhaspa bakdanterska; Skåne
taska hora, Gotland
tassa toka; Finland
tjabber sladdrare; Småland, Halland
tjåk efterhängsen människa; Jämtland
tragg gnatig man; Skåne
trant tjockis; Dalarna
trep kräsmage; Västerbotten
trillevippa slarva; Finland, Nyland
trompa fläskfia; Skåne
trubber surkart; Småland
trubbhövel förarglig människa; Götaland
trögköl slöfock; Västerbotten
tröglare bedragare; Skåne, Halland
turre allmänt invektiv; Bohuslän
tvärfylling frossare; Götaland
tynta obegåvad kvinna; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
tytta allmänt kvinnligt invektiv; Småland
tåta oduglig kvinna; Småland
täfsa liderlig kvinna; Hälsingland, Småland
täva sköka; Svealand, Götaland
vase odugling; Sydvästsverige
vaskus slarver; Västerbotten
vina slyna; södra Sverige
vipa slamsa; Blekinge
visp opålitlig människa; hela Sverige
vorming galning; Skåne
vrase snuskpelle; Halland
vrek tvärvigg; Skåne, Halland
vringelhas fjant; Skåne
vräkling odugling; Småland
vådda pladdermaja; Bohuslän
vånglare skojare; Västergötland
ålahue okänslig dumskalle; Skåne (Welinder, Parlör för skånsk resa)
åma fläskberg; Skåne
åmäling dumbom; Västmanland
åtel skojare; Västergötland
ölträ fyllehund; Skåne
öring vankelmodig människa; Småland, Västergötland
örling galenpanna; södra Småland
öselmärr slöserska; Västerbotten

Hem och praktisera!