Musik: Röda Arméns Gosskör, Linköping

 

 

 

 

 

 

Denna sida tillägnas oavkortad en person, som redan på detta tidiga stadium måste betraktas som en given kandidat till titeln Århundradets Man.

Om denna förutsägelse skulle visa sig slå in är det för oss, som redan vid milennieskiftet uppnått mogen ålder, en av de saker som kan hjälpa oss att försona oss med det annars svårsmälta faktum att endast ett begränsat antal ytterligare levnadsår blir oss förunnade. Såtillvida har vi alltså anledning att känna djup tacksamhet mot George W Bush. Det är i denna positiva anda som vi sammanställt vår lilla bildbiografi.

 

En aktuell hyllning till krigshjälten GWB och andra av hans kolleger i regeringen, vilkas insatser i Nationens tjänst redan i lumparåldern tydligen ansågs så väsentliga att de (med hjälp av en och annan handtryckning från fadern) sluppit delta i dess försvar. Och som nu återbetalar denna skuld med råge.

 

 

Bild av GWB och frun Laura, som uppenbarligen inspirerat ett berömt konstverk "American Gothic".

 

Michelangelos "Adams skapelse" visar just detta. Här ser vi hur GWB skapades. Obs! Bilden bör ses som en allegori, naturligtvis har GWB i verkligheten avlats på vanligt sätt.

 

"Rosebud" hette Citizen Kanes släde. Lille GW hade också sin. Se hur glad han ser ut!

 

Hur gammal och vis han än blir finns det innerst inne i varje man ändå en lite gosse som leker med plastleksaker. Då är det lätt att ryckas med.

 

Men ibland håller GWB riktiga tal, som t ex i TV den 20.3.2003:

 

"My fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.

"On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign.

"More than 35 countries are giving crucial support from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to deployment of combat units.

"Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honour of serving in our common defence.

"To all the men and women of the United States armed forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed.

"The enemies you confront will come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honourable and decent spirit of the American military.

"In this conflict America faces an enemy that has no regard for conventions of war or rules of morality.

"Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women and children as shields for his own military. A final atrocity against his people.

"I want Americans and all the world to know that coalition forces will make every effort to spare innocent civilians from harm.

"A campaign on the harsh terrain of the nation as large as California could be longer and more difficult than some predict and helping Iraqis achieve a united, stable and free country will require our sustained commitment.

"We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilisation and for the religious faiths they practise.

"We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people.

"I know that the families of our military are praying that all those who serve will return safely and soon.

"Millions of Americans are praying with you for the safety of your loved ones and for the protection of the innocent.

"For your sacrifice you have the gratitude and respect of the American people and you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done.

"Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder.

"We will meet that threat now with our army, air force, navy, coastguard and marines so that we do not have to meet it later with armies of firefighters and police and doctors on the streets of our cities.

"Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force and I assure you this will not be a campaign of half measures and we will accept no outcome but victory.

"My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others and we will prevail.

"May God bless our country and all who defend her."

 

För den som inte behärskar ens sådan engelska där endast huvudsatser och inga ord över tre stavelser förekommer följer nedan en svensk översättning:

 

 

 

De som påstår att USA saknar riktiga bevis för att Iraks hot mot freden förtjänar ett krig vet inte vad de talar om!

Här visar GWB på en tydlig länk mellan Världsterrorismen och Irak, som vi andra ofta förbiser.

Av tradition finns starka band mellan USA:s filmindustri och presidenten. GWB har liksom sin far har entusiastiskt medverkat i ett flertal produktioner.

 

Jesus tillhör GWB:s trognaste supporters och inspiratörer....

 

 

..men han ingår givetvis i en lång tradition av historiska ledargestalter, där den ena står på den andras axlar.

 

 

Han åtnjuter bland många andra ambitiösa statsmän i vår värld en självklar auktoritet. När han talar lyssnar och lär de. Det råder inget tvivel om att världen utan GWB idag inte skulle ha varit vad den dessvärre är.

 

Som god kristen hatar GWB allt vad snusk och filth heter. Här tar han ett stadigt stryptag på synden!

 

GWB:s varma och djupa religiositet har gjort honom till en svuren fiende till allt vad ondska heter. Ju större expertis i ämnet han utvecklat, desto argare har han blivit. I fjol kände han sig äntligen mogen att gå ut offentligt med sina rön, och lokaliserade Ondskans jordiska hemvist till en axel (Ondskans axelmakter) som förenade tre länder med stor betydelse för såväl militärstrategi som oljeproduktion. Detta fick, enligt en känd brittisk analytiker,oanade konsekvenser:


I sin frustration över att ha blivit förbigångna som medlemmar i gruppen  
 "Ondskans axelmakter" har Libyen, Kina och Syrien idag tillkännagett att de  
beslutat bilda en "Axel av precis lika Onda". Enligt dem själva är denna axel "mycket  
ondare än den där löjliga Iran -Irak-Nordkoreaaxeln". President Bush hade i sitt  
tal till nationen redan varnat för att denna axel skulle kunna uppstå.
Medlemmar av Ondskans axel har emellertid omedelbart förkastat den nya  
axeln som "för det första utrustad med ett helkorkat namn". "Jovisst. De kan  
bara drömma om att de skulle vara lika onda som vi" förklarade den  
nordkoreanske ledaren Kim Jong-il. "Alla vet ju att vi är de bäst onda..äh ondskaste?  
Att vi är bäst "
Syriska diplomater förnekade att de bara var avundsjuka för att ha blivit
uteslutna. De medgav dock att de hade frågat om de fick vara med i
Ondskans axel. "Man sa att den var fullbelagd" sade den syriske  
presidenten Bashar al-Assad.

"En axel kan inte ha mer än tre länder" förklarade den irakiske  
presidenten Saddam Hussein. "Detta är inte en regel som jag hittat på, det är  
tradition. I Andra världskriget hade du Tyskland, Italien och Japan i Ondskans axel.  
Så mer än tre kan det inte vara. Och så har vi ett hemligt sätt att ta i  
hand på. Vårt sätt är ruskigt coolt!"

Den internationella reaktionen på Bush´s Ondskeaxel var mycket snabb och
Frankrike gav upp inom några minuter. På annat håll skyndade sig mera
statusmedvetna nationer att ge sig in i ett spel som påminde om ett
geopolitiskt "hela havet stormar":
Kuba, Sudan och Serbien tillkännagav att de bildat en "Axel av dem som är
lite onda på sätt och vis", varvid Somalia tvingades slå sig samman med
Uganda och Myanmar i "Axeln för dem som är lite onda ibland", medan
Bulgarien, Indonesien och Ryssland upprättade "Axeln för dem som  
egentligen inte är så värst onda, bara allmänt obehagliga".
När inträdeskraven plötsligt  blivit mera generösa, och de mest  
attraktiva axlarna blivit fullbelagda krävde nu Sierra Leone, El Salvador  
och Ruanda att de skulle bli titulerade "Axeln för de länder som förvisso  
inte tillhör de värsta men ändå säkert inte kommer att bli ombedda att  
står värd för Olympiska Spelen".
Kanada, Mexico och Australien bildade "Axeln av länder som faktiskt är  
ganska trevliga men som i hemlighet har vissa elaka funderingar om USA",  
medan Skottland, Nya Zeeland och Spanien upprättade "Axeln för länder som  
önskar att får skall använda läppstift".  "Detta är egentligen inget hot,  
bara något som vi velat göra" sade den skotske verkställande Förste  
Ministern Jack McConnell.

Samtidigt som han i sitt stilla sinne började misstänka att de andra  
nationerna i världen kanske drev med honom valde en försiktig Bush att  
godkänna de flesta av dessa axlar, dock inte "Axeln av länder som slutar  
på "Guay". Som motiv angav han att ett av dess länder lämnat in en falsk  
ansökan. Högt uppsatta ämbestmän från Paraguay, Uruguay och Norguay  
förnekade anklagelserna.
Norguays kung Harald kan inte förstå avslaget. "Jag fyllde personligen i  
ansökan", sade han
.
John Cleese

 

GWB är också en stor djurvän. Här tillsammans med sin älsklingsvovve.

 

 

Och ibland blir gensvaret från djuren så starkt att det förvånar även honom själv. Här från den enda dödsdömda varelse han under sin guvernörstid benådat. Det rör sig om en VIT kalkon vilket nog underlättat beslutet. Inget under att han ser tillfredsställd ut!

 

För att samla pengar till sina upp- och korståg är det naturligt för GWB att acceptera ett visst mått av sponsring.

 

För att bildhuggarna skall kunna komplettera Mount Rushmore poserar här GWB live framför monumentet.

 

Det är naturligt att framträdandet av en så pass betydande person som GWB skall ha förutsagts redan på 1500-talet.

 

I dagarna pågår rekryteringen för nya trupper i Irak, eftersom det kommit ökengrus i maskineriet. Här förslag till affisch!

 

En person av GWB:s format måste naturligtvis få många avundsjuka och illasinnande fiender. Men sådant biter inte på vår hjälte!

 

 

 

Innan GWB beslöt sig för att slutgiltigt befria de oljereserver som genom olyckliga geologiska omständigheter råkat hamna under Irakiernas sand var GWB kanske ändå mest berömd för sin suveräna språkkänsla. Hans karriär inom utbildningsväsendet är vid det här laget legendarisk.

 

Att veta vad som är upp och ned i en bok är dock inte alltid så lätt för den ovane. Flickan på bilden ovan klarar det dock med glans!

Otaliga är proven på GWB:s oöverträffade formuleringskonst. Redan nu har ett flertal kommenterade samlingar av hans aforismer kommit i tryck. Nedan en av dem:

 

 

Ordet i min makt

 

Behärska ämnet -så kommer orden

Avliden romare

 

För första gången presenteras här för en svensk läsekrets några smakprov på den mans tanke- och talekonst som under flera år framöver kommer att vara den mäktigaste i världen, och vars omdöme, analytiska skärpa  och handlingskraft är det enda som står mellan oss och en världskatastrof. Nämligen

George W Bush

 

 

Jag är inte en del av problemet. Jag är republikan.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

George W Bush  - en man med ordet i sin makt

 

Att tala offentligt är mycket enkelt.

Guvernör George W. Bush, Jr. till journalister den 9.10.2000

 

Tomt tal leder till oklara, dåligt formulerade saker.

Guvernör George W. Bush, Jr. 30.11.96

 

Jag står för alla felaktiga påståenden jag gjort.

Guvernör George W. Bush, Jr. till Sam Donaldson 17.8.93

 

Det amerikanska folket är inte intresserade av några felcitat som George Bush kanske, eller kanske inte gör.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

George W Bush om världsrymden

 

För NASA (Rymdflygstyrelsen) har  rymden fortfarande en hög prioritet.

Guvernör George W. Bush, Jr. 5.9.93

 

Mars ligger väsentligen i samma bana -mars ligger nästan på samma avstånd från solen, vilket är mycket väsentligt. Vi har sett bilder med kanaler, anser vi, och vatten. Om det finns vatten så finns det syre. Om det finns syre betyder det att vi kan andas.

Guvernör George W. Bush, Jr. 8.11.94

 

Det är dags för människan att inträda i solsystemet.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

 

George W Bush är redo

 

Varje guvernörs ansvar kan summeras i ett ord, och detta enda ord är "att vara redo".

Guvernör George W. Bush, Jr. 6.12.93

 

Vi är redo för varje oförutsedd händelse som kanske, eller kanske inte inträffar.

Guvernör George W. Bush, Jr. 22.9.97

 

 

In i  framtiden med George W Bush

 

Framtiden kommer att bli bättre i morgon.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

Jag har gjort riktiga bedömningar i det förflutna. Jag har gjort riktiga bedömningar i framtiden.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

Jag anser att vi oåterkallerligen  är på väg mot mera frihet och demokrati - men detta kan ändras.

Guvernör George W. Bush, Jr. 22.5.98

 

George W Bush - folkbildaren

 

Uppriktigt sagt är lärare de enda yrkesmän som undervisar våra barn.

Guvernör George W. Bush, Jr. 18.9.95

 

Vi kommer att ha det bäst utbildade amerikanska folket i världen.

Guvernör George W. Bush, Jr. 21.9.97

 

 

George W Bush - kosmopoliten

 

"Merparten av vår import kommer från utlandet"

George W. Bush, Jr.

 

Vi är starkt förbundna med NATO, vi är en del av NATO. Vi är fast förbundna med Europa. Vi är en del av Europa.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

 

George W Bush - det analytiska geniet

 

Ett lågt valdeltagande tyder på att färre människor deltagit i valet.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

När man frågat mig vem som vållade upploppen och dödandet i Los Angeles har mitt svar varit enkelt och simpelt: På vem skall  man skylla upploppen? På dem som deltog i dem. På vem skall man skylla dödandet? På dem som dödade.

George W. Bush, Jr.

 

Det är inte nedsmutsningen som skadar miljön. Det är föroreningarna i vår luft och vårt vatten som gör det.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

Förintelsen var en obscen period i vår nations historia. Jag menar i århundradets historia. Men vi levde alla i detta århundrade. Jag levde inte i detta århundrade.

Guvernör George W. Bush, Jr. 15.9.95

 

George W Bush om självkritik

 

Alla kan vi göra fel, men jag vill inte informera er om de fel som vi kanske, eller kanske inte gjort.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

När vi talar om bristande legitimitet bör vi tala om det som om något vi inte har.

Guvernör George W. Bush, Jr. 20.5.96

 

George W Bush - visionär och siare

 

Om vi inte har framgång löper vi risken att misslyckas

George W. Bush, Jr

 

De mest bisarra människor kan hamna i känslig och ansvarsfull ställning och spela stor roll i historien.

Guvernör George W. Bush, Jr.

 

 

Det arbetande folkets känslor för sin president är av naturliga skäl mycket starka. Ibland måste man helt enkelt ropa ut dem för omvärlden, som  här i den franskspråkiga delen av tvättanvisningarna för ett pc-fodral, sytt i USA:

:

(Översättning: Handtvätt i ljumt vatten och mild tvål......Vi beklagar att vår president är en idiot. Vi röstade inte på honom.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan en sida av Bush som vi andra sällan får se.

Men först en......

 

 

Varning!

Nedanstående kan vara en arrangerad bild.

Av den bör man framför allt lära att inte blint tro på vad man i dessa dagar ser och hör i tidningar, radio och TV!

Det ljugs alldeles kolossalt, skall ni tro!

 

Personligen vill jag bestämt ta avstånd från spridandet av bilder som denna!

Ty vad två vuxna människor har för sig på schäslongen måste förbli deras privatsak, så länge det sker i samförstånd!